Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Vĩnh Phúc 25/08/2008

Tỉnh Vĩnh Phúc có 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận và cho phép hoạt động là: Đạo Phật, Đạo Công giáo, Đạo Tin Lành; Đạo Phật có hơn 150 Tăng, Ni đang tu hành hoạt động trong tỉnh và trên 50 Tăng, Ni và người tu hành đang hoạt động ở tỉnh ngoài; có 433 cơ sở thờ tự, với trên 120.

Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13