Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà động viên chức sắc, chức việc đạo Phật trên địa bàn tỉnh nhân dịp Lễ vía Đức Chuẩn Đề Bồ tát.

18/04/2022

Nhân dịp Lễ vía Đức Chuẩn Đề Bồ tát (16/3 âm lịch), Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà các chức sắc, chức việc tiêu biểu tại một số cơ sở thờ tự đạo Phật trên địa bàn tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trưởng Đoàn có lời thăm hỏi, chúc mừng đến các chức sắc, Tăng, Ni, Phật tử, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp to lớn của các chức sắc, tín đồ đạo Phật đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh; nhân dịp này, Đoàn cũng đề nghị các chức sắc, chức việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến các Phật tử việc chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp phồn vinh, cuộc sống ấm no, hạnh phúc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Các chức sắc, chức việc, Tăng, Ni, Phật tử nơi các đoàn đến thăm rất phấn khởi, bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của các cấp chính quyền, đặc biệt sự quan tâm của Lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng, Ni, Phật tử trong tỉnh được tự do tu học; xây dựng, tôn tạo, tu bổ cơ sở tự, viện khang trang và tham gia các hoạt động xã hội theo phương châm "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc", cũng như tổ chức tốt các hoạt động để hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và hứa sẽ cố gắng hướng dẫn phật tử địa phương sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo chính pháp có cuộc sống tốt đời đẹp đạo, thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng; cùng nhân dân xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa xã hội ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.


Một số hình ảnh tiêu biểu nơi các đoàn đến thăm hỏi, chúc mừng

Nguyễn Thế
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11