Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học: Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 14/11/2020

Ngày 09/11/2020, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học góp ý sửa đổi, bổ sung Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc 31/08/2020

Qua 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 với sự tham gia tích cực của cơ quan hành chính các cấp và cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc xếp thứ 10 về Chỉ số cải cách hành chính, xếp thứ 11 Chỉ sồ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 21/05/2020

Sáng ngày 19/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công bố chỉ số Hiệu quả hành chính công (PAPI) năm 2019, Vĩnh Phúc xếp thứ 18/63 tỉnh, thành cả nước 08/05/2020

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2019

UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 08/05/2020

Ngày 24/4/2029, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1007/QĐ-UBND về việc công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 03/01/2020

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Sở Nội vụ Vĩnh Phúc mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cách hành chính năm 2019 29/11/2019

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 2019 của tỉnh, ngày 13/11/2019 Sở Nội vụ mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính năm 2019.

Bội Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề cương Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 07/11/2019

Ngày 01/11, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề cương Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 21/10/2019

Nhằm kịp thời đánh giá, xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 - 2020 21/08/2019

Thực hiện Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6