UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 03/01/2020

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Sở Nội vụ Vĩnh Phúc mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cách hành chính năm 2019 29/11/2019

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 2019 của tỉnh, ngày 13/11/2019 Sở Nội vụ mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính năm 2019.

Bội Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề cương Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 07/11/2019

Ngày 01/11, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề cương Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 21/10/2019

Nhằm kịp thời đánh giá, xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 - 2020 21/08/2019

Thực hiện Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”

Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 27/05/2019

Chiều ngày 24/5/2019, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 03/04/2019

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI ) được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam,

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 31/10/2018

Ngày 24/10/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 8263/KH-UBND về việc xã định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến 04/09/2018

Nhằm tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cũng như các mục tiêu về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 21/08/2018

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 985/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6