Ngày 18/10/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc.

26/10/2017

Chỉ số cải cách hành chính theo Quyết định này thay thế Chỉ số CCHC tại Quyết định 2260/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm đối với 4 nhóm cơ quan trên địa bàn tỉnh gồm: 7 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 20 cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh; 9 UBND các huyện, thành, thị và 137 UBND xã, phường, thị trấn.

Nguyễn Thị ĐỊnh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11