Kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017

07/11/2017

Nhằm kịp thời đánh giá, xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và UBND các xã, phường, thị trấn, ngày 02/11/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch số 8693/KH-UBND về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (có kế hoạch chi tiết kèm theo)./.

Nguyễn Thị Định
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

File đính kèm

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11