Sở Nội vụ Vĩnh Phúc mở Lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

30/11/2017

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh tại Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh, ngày 28/11/2017 Sở Nội vụ Vĩnh Phúc đã mở Lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính cho trên 180 đối tượng là cán bộ, công chức đảm nhiệm công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, thị và các xã, phường, thị trấn.

Trong thời gian tập huấn các học viên sẽ được Thạc sỹ Trương Quốc Việt – Phó Trưởng khoa Hành chính học – Trường Đại học Nội vụ trao đổi những nội dung cơ bản như: Bối cảnh cải cách hành chính trong giai đoạn hiên nay; Những nội dung chính và điểm mới của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nội dung cơ bản của Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-220; Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.


Đ/c Bùi Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tới dự và phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã quán triệt: Công tác cải cách hành chính hiện nay được Đảng và Nhà nước xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững và là một trong các khâu quan trọng để xây dựng Chính phủ kiến tạo, Chính phủ phục vụ. Đối với tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của các cấp các ngành nên công tác cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Cải cách tổ chức bộ máy, biên chế: Thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy, đến nay 100% các sở, ban, ngành đã ban hành kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế giai đoạn 2015-2021, tính đến nay đã giảm được 01 chi cục, 28 phòng chuyên môn và 26 đơn vị sự nghiệp công lập; có 102 công chức, viên chức, người lao động tự nguyện nghỉ thôi việc theo Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017; toàn tỉnh giảm trên 8.300 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn; Về hiện đại hóa nền hành chính công: Đã triển khai ứng dụng đồng bộ Phần mềm một cửa dùng chung cho 100% Bộ phận một cửa ở tất cả các cấp (từ tỉnh đến xã); Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2016 đã tăng 29 bậc, đứng thứ 8/63 tỉnh thành.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính ở một số cơ quan đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; Một số đơn vị chưa thực sự chủ động trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp đột phá để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của ngành, lĩnh vực mình; Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức...

Để lớp học đạt hiệu quả cao, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng đã chỉ đạo: Các đồng chí giảng viên sắp xếp và bố trí các nội dung chuyên đề khoa học, truyền đạt đầy đủ các nội dung chuyên đề, đồng thời tích cực trao đổi với các học viên để giúp các học viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; Các học viên thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn của đơn vị mình để cùng giảng viên làm sáng tỏ; Ban quản lý lớp đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu để lớp học đạt hiệu quả cao nhất.


Toàn cảnh lớp tập huấn


Qua lớp tập huấn, sẽ giúp cho cán bộ, công chức đảm nhiệm công tác cải cách hành chính nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt việc tham mưu lập kế hoạch hàng năm và đánh giá công tác cải cách hành chính được khoa học, chính xác hơn, giúp cho việc triển khai công tác cải cách hành chính được tốt hơn và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị./.  

Nguyễn Tiến Lẫm
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11