UBND tỉnh công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

13/03/2018

Căn cứ kết quả thẩm định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 31/01/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 265/QĐ-UBND về việc công bố, xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2017 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị của tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Để công khai kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC nêu trên, ngày 08/3/2018 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1524/UBND-TH chỉ đạo các cơ quan, đơn vị công khai kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Căn cứ chỉ đạo trên, Sở Nội vụ đăng tải Quyết định công bố, xếp hạng (Có file đính kèm)./.

Phòng CCHC
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13