UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

31/10/2018

Nhằm kịp thời đánh giá, xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, ngày 24/10/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 8263/KH-UBND về việc xã định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (có kế hoạch chi tiết kèm theo)./.

Phòng CCHC
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

File đính kèm

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5