UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

21/10/2019

Nhằm kịp thời đánh giá, xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, ngày 15/10/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  (Xem chi tiết tại file đính kèm)./.|

Nguyễn Thị Định
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11