Bội Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề cương Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

07/11/2019

Ngày 01/11, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề cương Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đồng chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học của một số bộ, ngành và địa phương; đại diện lãnh đạo và công chức của Vụ Tổ chức cán bộ/ đơn vị phụ trách cải cách hành chính các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện lãnh đạo Sở, trưởng phòng và công chức Phòng Cải cách hành chính của Sở Nội vụ 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.

Tại Hội Thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết giai đoạn 2011-2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương đã quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện và thu được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Việc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 là cơ sở để làm rõ những kết quả đã đạt được, xác định những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm về cải cách hành chính nhà nước trong thời gian tới. Về phía địa phương tổ chức Hội thảo, ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã gửi lời cảm ơn và chào mừng các đại biểu về dự Hội thảo, đồng chí đã khái quát những thành tựu của địa phương đạt được trong công cuộc thực hiện cải cách hành chính những năm qua và khẳng định những thành tựu đó có được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính Phủ, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành Trung ương.


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu khai mạc Hội thảo

Để Hội thảo tiến hành thảo luận trực tiếp, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã trình bày nội dung dự thảo Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 với các nội dung trọng điểm gồm:

- Ban hành Đề cương hướng dẫn tổng kết và đề xuất Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

- Triển khai hướng dẫn tổng kết (cùng với Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ);

- Xây dựng các báo cáo tổng kết chuyên đề theo lĩnh vực;

- Khảo sát tại một số bộ, ngành , địa phương theo chuyên đề;

- Các bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

- Tổ chức Hội thảo, Hội nghị lấy ý kiến của các chuyên gia, các cơ quan.

Tại Hội nghị, các chuyên gia, đại biểu đại diện các bộ, ngành, địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thẳng thắn vào dự thảo. TS. Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đề nghị cần xác định đúng mục tiêu cải cách hành chính theo hướng mục tiêu cần toàn diện nhưng tránh tình trạng khó thực hiện. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết thực tiễn xây dựng rất nhiều dịch vụ công trực tuyến nhưng chưa có trọng điểm dẫn đến hiệu quả chưa cao. Đại diện Bộ Tư pháp góp ý đối với dự thảo Tổng kết, cần chỉ ra nội dung nào là còn phù hợp, nội dung nào chưa phù hợp đối với giai đoạn cải cách hành chính tiếp theo…Ngoài ra đại diện Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên,…cũng đã có ý kiến tham luận tại Hội thảo.


Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đã cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu ý kiến của các đại biểu và Bộ Nội vụ sẽ gửi văn bản xin ý kiến của các bộ, ngành và địa phương để rà soát, hoàn thiện thêm các nội dung của dự thảo. Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ góp phần cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn giúp Bộ Nội vụ kịp thời nắm bắt, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Đề cương Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030./.

Trần Thu Hà
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11