Sở Nội vụ Vĩnh Phúc mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cách hành chính năm 2019

29/11/2019

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 2019 của tỉnh, ngày 13/11/2019 Sở Nội vụ mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính năm 2019. Tới dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ và công chức, viên chức đảm nhiệm công tác cải cách hành chính ở các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


Đ/c Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng đồng chí Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở đã quán triệt: Công tác cải cách hành chính hiện nay được Đảng và Nhà nước xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững và là một trong các khâu quan trọng để xây dựng Chính phủ kiến tạo, Chính phủ phục vụ. Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của các cấp, các ngành nên công tác cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng ở các nội dung cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CCVC, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Với những kết quả đạt được về công tác CCHC của tỉnh trong những năm qua đã góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc (năm 2018 xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố, tăng 06 bậc so với năm 2017).

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; Một số đơn vị chưa thực sự chủ động trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp đột phá để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của ngành, lĩnh vực mình; Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức...


Đ/c Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ truyền đạt tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng các học viên đã được nghe đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ truyền đạt các chuyên đề về công tác cải cách hành chính như: Thực trạng công tác cải cách hành chính tại một số tỉnh, thành phố và bài học kinh nghiệm; một số nội dung, nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; một số nhiệm vụ trong tâm công tác cải cách hành chính trong thời gian tới; kỹ năng xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính...


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng đã giúp cho công chức, viên chức đảm nhiệm công tác cải cách hành chính nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt việc tham mưu lập kế hoạch hàng năm và đánh giá công tác cải cách hành chính được khoa học, chính xác hơn, giúp cho việc triển khai công tác cải cách hành chính được tốt hơn góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị./. 

Nguyễn Thị Định
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11