UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

08/05/2020

Ngày 24/4/2029, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1007/QĐ-UBND về việc công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với 3 nhóm cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm: Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, ở nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (6 cơ quan, đơn vị), Bảo hiểm xã hội tỉnh là đơn vị đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2019 với 90,05 điểm, tiếp đó là Ngân hàng Nhà nước tỉnh với 89,88 điểm…

Nhóm các sở, ban, ngành (20 cơ quan, đơn vị), với 92,93 điểm Sở Tài chính là đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2019, tiếp theo là Sở Xây dựng đạt 91,33 điểm, Sở Thông tin và Truyền thông đạt 90,04 điểm. 

Nhóm UBND các huyện, thành phố (9 đơn vị), huyện Yên Lạc tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 với 86,12 điểm, tiếp theo là thành phố Phúc Yên đạt 85,97 điểm; thành phố Vĩnh Yên đạt 85,83 điểm…

Đây là năm thứ năm liên tiếp UBND tỉnh công bố, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc đánh giá và công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra những biện pháp cụ thể để khắc phục những điểm yếu, những lĩnh vực, tiêu chí còn hạn chế, thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính, nhằm duy trì, cải thiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trong những năm tiếp theo, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 
(Kèm theo Quyết định 1007/QĐ-UBND)

Nguyễn Thị Định
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11