Công bố chỉ số Hiệu quả hành chính công (PAPI) năm 2019, Vĩnh Phúc xếp thứ 18/63 tỉnh, thành cả nước

08/05/2020

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2019. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức khảo sát lấy ý kiến ngẫu nhiên của người dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh bao gồm 8 chỉ số lĩnh vực nội dung, 29 chỉ số nội dung thành phần, 120 chỉ tiêu cụ thể và hơn 550 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam. 08 chỉ số lĩnh vực nội dung gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai minh bạch trong việc ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử. Kết quả được xếp theo 4 nhóm gồm: Nhóm điểm cao nhất, trung bình cao, trung bình thấp và nhóm điểm thấp nhất.

Theo báo cáo, kết quả công bố Chỉ số PAPI của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 đạt 44,52/80 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh, thuộc nhóm có điểm số trung bình cao. Trong 8 Chỉ số nội dung được đánh giá, tỉnh Vĩnh Phúc có 02 nội dung xếp vào nhóm có điểm số cao nhất, 02 nội dung xếp vào nhóm có điểm số trung bình cao, 03 nội dung xếp vào nhóm có điểm số trung bình thấp, 01 nội dung xếp vào nhóm có điểm số thấp nhất, cụ thể: Chỉ số Tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,47/10 điểm, Quản trị điện tử đạt 4,26/10 điểm, thuộc nhóm có điểm số cao nhất; Chỉ số Kiểm soát tham nhũng ở khu vực công đạt 6,91/10 điểm, Thủ tục hành chính công đạt 7,41/10 điểm, xếp vào nhóm có điểm số trung bình cao;  Chỉ số Công khai minh bạch đạt 5,24/10 điểm, Trách nhiệm giải trình với người dân đạt 4,90/10 điểm, Cung ứng dịch vụ công đạt 7,06/10 xếp vào nhóm có điểm số trung bình thấp; Chỉ số Quản trị môi trường đạt 3,26/10 điểm, xếp vào nhóm có điểm số thấp nhất.   

Việc nghiên cứu phân tích sự đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của (chỉ số PAPI) là một kênh thông tin quan trọng không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở mà còn là chỉ báo về hoạt động quản trị và hành chính công cấp tỉnh giúp cho các nhà hoạch định chính sách kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách và phương pháp hoạt động cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính tại địa phương./.

Nguyễn Thị Định
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11