Vĩnh Phúc xếp thứ 10 về Chỉ số cải cách hành chính, xếp thứ 11 Chỉ sồ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

21/05/2020

Sáng ngày 19/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2019.

 

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, cùng diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.


Đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Năm 2019 là năm thứ 8 Bộ Nội vụ thực hiện công bố Chỉ số cải cách hành chính và năm thứ 3 công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả đánh giá hàng năm phản ánh công tác cải cách hành chính có nhiều cải thiện, cụ thể: Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của 17 bộ, cơ quan ngang bộ đạt trung bình là 85,63%, tăng 2,95% so với năm 2018; Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trung bình đạt 81,15%, cao hơn 4,23% so với năm 2018.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương sự nỗ lực thực hiện cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị; quan tâm bố trí đủ nguồn nhân lực để triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao tính đồng bộ, thống nhất và tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành; đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách hiệu quả, thực chất; Rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện thể chế và quản lý công chức, viên chức; hoàn thiện các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử. Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp tích cực với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện tốt điều tra xã hội học xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của các tỉnh thành trong cả nước; Các cơ quan truyền thông tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, khách quan về việc thực hiện và kết quả cải cách hành chính của Chính phủ, chính quyền các cấp. Các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố đều nhất trí cao với báo cáo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đồng thời, nêu những thuận lợi, khó khăn, kết quả và bài học kinh nghiệm và có những kiến nghị với Chính phủ và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Đối với Vĩnh Phúc, công tác cải cách hành chính trong những năm qua luôn được tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Hội đồng nhân tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính. Nhằm duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, ngày 18/7/2018 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5264/KH-UBND về việc Nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020; với mục tiêu đề ra: Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018 nằm trong tốp 15 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất; Năm 2019, 2020, tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất. Kết quả: Năm 2018 chỉ số PARINDEX đứng vị trí 14/63 tỉnh, thành phố, chỉ số SIPAS đứng vị trí 13/63 tỉnh, thành phố (Đạt mục tiêu); Năm 2019 chỉ số PARINDEX đứng vị trí 10/63 tỉnh, thành phố, chỉ số SIPAS đứng vị trí 11/63 tỉnh, thành phố (Đạt mục tiêu).

Kết luận hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn biểu dương các cấp, các ngành đã nỗ lực tổ chức kịp thời các nhiệm vụ nhằm nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019; Để đạt được mục tiêu đã đề ra, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì, phát huy những mặt tích cực, đồng thời tập trung cải thiện những mặt còn hạn chế, phấn đấu năm 2020 Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố đạt kết quả tốt nhất./.

Nguyễn Thị Định
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11