Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học: Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

14/11/2020

Ngày 09/11/2020, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học góp ý sửa đổi, bổ sung Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Gọi tắt: Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính). Hội thảo có sự tham gia của 120 đại biểu, đại diện Sở Nội vụ của 28 tỉnh, thành phố và các chuyên gia, nhà khoa học. Hội thảo do ông Phạm Minh Hùng Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì.


Ông Phạm Minh Hùng Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ,
Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội thảo

Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-BNV ngày 29/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch sửa đổi, bổ sung Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính và triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ trực thuộc Trung ương; Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, ban hành để thực hiện.

Tại hội thảo Bộ Nội vụ đã nghe và tiếp thu nhiều ý kiến phát biểu, đóng góp ý kiến, cũng như chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của đại diện các tỉnh, thành phố vào dự thảo Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính. Mục tiêu chung của Đề án là theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. Ngoài ra, tại Hội thảo các đại biểu cũng tham luận nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, như: Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp đối với công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong bộ máy nhà nước; bố trí kinh phí cho công tác cải cách hành chính.


Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ của 28 tỉnh, thành phố tha dự Hội thảo

Kết thúc hội nghị, ông Phạm Minh Hùng chủ trì hội nghị đã trực tiếp giải trình, tiếp thu những ý kiến góp ý, chia sẻ của các đại biểu tham dự hội thảo; đồng thời chỉ đạo một số nội dung trong công tác triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và định hướng trong giai đoạn tiếp theo./.

Trần Ngọc Nam
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11