Vĩnh Phúc xếp thứ 15 về Chỉ số cải cách hành chính, xếp thứ 6 về Chỉ sồ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

29/06/2021

Sáng ngày 24/6/2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2020.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bưu điện tỉnh.


Đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Theo Báo cáo của Bộ Nội vụ nêu rõ năm 2020, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, đổi mới và sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm kịp thời ứng phó với những khó khăn, thách thức và những ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 gây ra, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, sáng tạo để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính  được giao, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn tại địa phương, giúp kết quả cải cách hành chính năm 2020 có nhiều chuyển biến rõ nét. Chỉ số cải cách hành chính 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 83.72%, cao hơn 2.57% so với giá trị trung bình năm 2019 (đạt 81.15%) và đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần đây. So sánh kết quả của 63 địa phương cho thấy, có 38 đơn vị đạt kết quả Chỉ số cao hơn giá trị trung bình của cả nước. Đáng chú ý, năm 2020 có 58 địa phương đạt kết quả Chỉ số trên 80%, năm 2019 chỉ có 44 đơn vị, năm 2018 chỉ có 09 đơn vị đạt kết quả thuộc nhóm này; không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%.

Đối với Vĩnh Phúc, công tác cải cách hành chính trong những năm qua luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm duy trì và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Kết quả Chỉ số đánh giá cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 đạt tổng điểm 85,41 điểm, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố.

Đối với Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính, nhà nước năm 2020, đây là năm thứ tư Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan triển khai đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức. Theo báo cáo có 84,71% người dân, tổ chức hài lòng về việc tiếp cận dịch vụ công nói chung. Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về 4 nội dung đánh giá về việc tiếp cận dịch vụ công nằm trong khoảng từ 86,52-88,02%. 86,53% người dân, tổ chức hài lòng về công chức nói chung, tỷ lệ người dân, tổ chức  hài lòng về 7 nội dung đánh giá về công chức nằm trong khoảng 85,88-87,13%. 89,73% người dân, tổ chức hài lòng về kết quả dịch vụ nói chung, tỷ lệ người dân, tổ chức  hài lòng về 4 nội dung đánh giá về kết quả dịch vụ nằm trong khoảng 89,29 - 90,07%. 85,48% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong phạm vi cả nước. 63 tỉnh, thành nhận được sự hài lòng của người dân, tổ chức  về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh nằm trong khoảng từ 75,68 - 95,76%.

Riêng Vĩnh Phúc Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, nhà nước năm 2020 của Vĩnh phúc đạt 90,53%, xếp thứ 6/63 tỉnh thành phố, tăng 05 bậc so với năm 2019. Một số nhận định, đánh giá của người dân được cải thiện mạnh mẽ so với năm 2019 như số lần đi lại để giải quyết thủ tục hành chính; số người được cơ quan có thông báo về việc trễ hẹn. Thông qua Chỉ số nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó, giúp các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được thực trạng chất lượng dịch vụ công, nhu cầu, mong đợi của người dân và tổ chức để xác định, thực hiện những biện pháp cải thiện chất lượng dịch vụ công, chất lượng phục vụ người dân và tổ chức, mang lại sự hài lòng cho người dân và tổ chức.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành địa phương rà soát, ban hành chương trình, kế hoạch và các giải pháp cụ thể, tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện một số giải pháp cấp bách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và sớm phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh. Sử dụng hiệu quả kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 để làm cơ sở xác định, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công, mang lại sự hài lòng cho người dân và tổ chức. Có hình thức biểu dương, khen thưởng tạo động lực thúc đẩy việc cung ứng dịch vụ hành chính công có chất lượng tốt, lấy người dân, tổ chức làm trung tâm phục vụ và hướng đến sự hài lòng của người dân, tổ chức. Chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao tính đồng bộ, thống nhất và đảm bảo tính khả thi. Tăng cường rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính hiệu quả, thực chất. Ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, sáng kiến trong cải cách hành chính; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình làm tốt công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo sau Hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ những nguyên nhân, hạn chế dẫn đến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh giảm so với năm 2019. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong thời gian tới./.

 

Nguyễn Thị Định
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11