Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2009 13/02/2009

  Thực hiện Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2009.

Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại Bộ phận một cửa cấp xã 09/02/2009

  Nhằm thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2007-2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời để đánh giá sát, đúng việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính ở cấp xã.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2009 09/02/2009

Năm 2008 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả khích lệ góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển đạt tốc độ tăng trưởng cao; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra; Công tác cải cách hành chính được triển khai toàn diện và đạt kết quả quan trọng.

Tình hình thực hiện làm việc ngày thứ bảy của tỉnh Vĩnh Phúc 29/12/2008

Thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính Phủ, về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa 16/11/2008

  Cuối tháng 9 năm 2008, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 93).

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc với công tác tổ chức hội 04/11/2008

    Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, trong đó có chức chức năng quản lý nhà nước về tổ chức hội.

Tìm hiểu về ISO và việc áp dụng ISO vào các cơ quan, đơn vị 23/10/2008

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for Standardization - viết tắt là ISO) được thành lập từ năm 1947, có trụ sở đặt tại Geneva - Thụy Sĩ.

Toạ đàm về cải cách hành chính 14/10/2008

Thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền về CCHC năm 2008, ngày 14/10/2008 Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Đài PTTH tỉnh tổ chức toạ đàm với nội dung: Nhìn lại một năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2008 của BTV Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2007-2010.

Thực trạng cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tỉnh Vĩnh Phúc 03/10/2008

  Ngày 22/6/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (thay thế Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003).

Tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ 11/09/2008

Trong hai ngày 11-12/9/2008 Bộ Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11