UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 31/10/2018

Ngày 24/10/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 8263/KH-UBND về việc xã định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến 04/09/2018

Nhằm tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cũng như các mục tiêu về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 21/08/2018

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 985/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 21/05/2018

Ngày 23/4/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

UBND tỉnh công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 13/03/2018

Căn cứ kết quả thẩm định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 31/01/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 265/QĐ-UBND

Lễ mở thầu gói thầu mua sắm thiết bị và phần mềm bản quyền 12/03/2018

Thực hiện triển khai dự án dịch vụ công 3, 4 gồm: 34 dịch vụ công cấp tỉnh, 4 dịch vụ công cấp huyện, 04 dịch vụ công cấp xã.

Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 27/02/2018

Thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản tổ chức chức hiện kiểm tra trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ CCHC và tổ chức, hoạt động của 07 sở, ngành và 03 huyện, thành, thị

Tìm hiểu về phân cấp và việc thực hiện phân cấp ở tỉnh Vĩnh Phúc 02/01/2018

Cải cách hành chính nhà nước, xu hướng xã hội hóa, sự phát triển của kinh tế thị trường, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và nhân dân được nâng cao là những điều kiện, tiền đề và yêu cầu đặt ra phải phân cấp hơn nữa trong quản lý hành chính nhà nước.

Kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 28/12/2017

Công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của tỉnh Vĩnh Phúc đã được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Kế hoạch CCHC năm 2018 22/12/2017

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của tỉnh; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11