Tìm hiểu về ISO và việc áp dụng ISO vào các cơ quan, đơn vị 23/10/2008

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for Standardization - viết tắt là ISO) được thành lập từ năm 1947, có trụ sở đặt tại Geneva - Thụy Sĩ.

Toạ đàm về cải cách hành chính 14/10/2008

Thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền về CCHC năm 2008, ngày 14/10/2008 Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Đài PTTH tỉnh tổ chức toạ đàm với nội dung: Nhìn lại một năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2008 của BTV Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2007-2010.

Thực trạng cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tỉnh Vĩnh Phúc 03/10/2008

  Ngày 22/6/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (thay thế Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003).

Tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ 11/09/2008

Trong hai ngày 11-12/9/2008 Bộ Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Kết quả 3 năm thực hiện công tác cải cách hành chính từ năm 2006 đến năm 2008 07/09/2008

  Thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn I (2001-2005) của Chính phủ, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đặt ra và là một trong những tỉnh đựơc Bộ Nội vụ và Chính phủ đánh giá khá tốt việc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001-2010.

Hội thi thanh niên với công tác cải cách hành chính năm 2008 của tỉnh Vĩnh Phúc 24/08/2008

Sáng ngày 05/8/2008, Sở Nội vụ phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thi “Thanh niên với công tác cải cách hành chính năm 2008”.

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11