UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 21/10/2019

Nhằm kịp thời đánh giá, xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 - 2020 21/08/2019

Thực hiện Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”

Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 27/05/2019

Chiều ngày 24/5/2019, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 03/04/2019

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI ) được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam,

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 31/10/2018

Ngày 24/10/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 8263/KH-UBND về việc xã định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến 04/09/2018

Nhằm tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cũng như các mục tiêu về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 21/08/2018

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 985/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 21/05/2018

Ngày 23/4/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

UBND tỉnh công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 13/03/2018

Căn cứ kết quả thẩm định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 31/01/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 265/QĐ-UBND

Lễ mở thầu gói thầu mua sắm thiết bị và phần mềm bản quyền 12/03/2018

Thực hiện triển khai dự án dịch vụ công 3, 4 gồm: 34 dịch vụ công cấp tỉnh, 4 dịch vụ công cấp huyện, 04 dịch vụ công cấp xã.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11