Sở Nội vụ Vĩnh Phúc mở Lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính 30/11/2017

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh tại Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh, ngày 28/11/2017 Sở Nội vụ Vĩnh Phúc đã mở Lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

Kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 07/11/2017

ngày 02/11/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch số 8693/KH-UBND về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 18/10/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc. 26/10/2017

Chỉ số cải cách hành chính theo Quyết định này thay thế Chỉ số CCHC tại Quyết định 2260/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

UBND huyện Tam Đảo tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công huyện 20/10/2017

Thực hiện Quyết định 2082/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Nội vụ Vĩnh Phúc mở Lớp bồi dưỡng kỹ năng triển khai công tác cách hành chính năm 2017 12/10/2017

Thực hiện Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh, Ngày 11/10/2017 Sở Nội vụ Vĩnh Phúc đã mở Lớp bồi dưỡng kỹ năng triển khai công tác cải cách hành chính năm 2017

Kết quả khỏa sát sự hài lòng của người dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 10/10/2017

Thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh, Ngày 10/7/2017, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-SNV về Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công ở 4 lĩnh vực

Huyện Bình Xuyên tổ chức Hội thi Văn hóa công sở lần thứ III năm 2017 05/10/2017

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 19/7/2017 của UBND huyện về Kế hoạch tổ chức Hội thi Văn hóa công sở huyện Bình Xuyên lần thứ III năm 2017

Đại Hội chi bộ cải cách hành chính lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2020 29/09/2017

sáng ngày 27/9/2017 tại Hội trường tầng 5 của Sở Nội vụ, Chi bộ Cải cách hành chính đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2020

Ban chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Vĩnh Phúc 19/09/2017

Thực hiện Quyết định số 177/QĐ-BCĐCCHC ngày 29/3/2017 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017.

Cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính Nhà nước. 21/08/2017

Hiện nay, đất nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, để phù hợp với sự vận động và phát triển của thế giới thì hành chính của nước ta nói riêng cũng như các nước khác trên thế giới

Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11