UBND huyện Tam Đảo tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công huyện 20/10/2017

Thực hiện Quyết định 2082/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Nội vụ Vĩnh Phúc mở Lớp bồi dưỡng kỹ năng triển khai công tác cách hành chính năm 2017 12/10/2017

Thực hiện Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh, Ngày 11/10/2017 Sở Nội vụ Vĩnh Phúc đã mở Lớp bồi dưỡng kỹ năng triển khai công tác cải cách hành chính năm 2017

Kết quả khỏa sát sự hài lòng của người dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 10/10/2017

Thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh, Ngày 10/7/2017, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-SNV về Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công ở 4 lĩnh vực

Huyện Bình Xuyên tổ chức Hội thi Văn hóa công sở lần thứ III năm 2017 05/10/2017

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 19/7/2017 của UBND huyện về Kế hoạch tổ chức Hội thi Văn hóa công sở huyện Bình Xuyên lần thứ III năm 2017

Đại Hội chi bộ cải cách hành chính lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2020 29/09/2017

sáng ngày 27/9/2017 tại Hội trường tầng 5 của Sở Nội vụ, Chi bộ Cải cách hành chính đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2020

Ban chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Vĩnh Phúc 19/09/2017

Thực hiện Quyết định số 177/QĐ-BCĐCCHC ngày 29/3/2017 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017.

Cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính Nhà nước. 21/08/2017

Hiện nay, đất nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, để phù hợp với sự vận động và phát triển của thế giới thì hành chính của nước ta nói riêng cũng như các nước khác trên thế giới

Hội nghị trực tuyến: Kinh nghiệm của Nhật Bản về cải cách hành chính tổ chức bộ máy chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương. 13/07/2017

Ngày 11/7, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức buổi thuyết trình "Kinh nghiệm của Nhật Bản về cải cách hành chính tổ chức bộ máy chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương".

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 31/05/2017

Chiều ngày 30/5/2017, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

Một số giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo 26/05/2017

Trong những năm qua công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Để đánh giá việc thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh một cách chính xác, khách quan

Tháng 1, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5