Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 27/02/2018

Thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản tổ chức chức hiện kiểm tra trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ CCHC và tổ chức, hoạt động của 07 sở, ngành và 03 huyện, thành, thị

Tìm hiểu về phân cấp và việc thực hiện phân cấp ở tỉnh Vĩnh Phúc 02/01/2018

Cải cách hành chính nhà nước, xu hướng xã hội hóa, sự phát triển của kinh tế thị trường, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và nhân dân được nâng cao là những điều kiện, tiền đề và yêu cầu đặt ra phải phân cấp hơn nữa trong quản lý hành chính nhà nước.

Kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 28/12/2017

Công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của tỉnh Vĩnh Phúc đã được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Kế hoạch CCHC năm 2018 22/12/2017

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của tỉnh; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020

Sở Nội vụ Vĩnh Phúc mở Lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính 30/11/2017

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh tại Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh, ngày 28/11/2017 Sở Nội vụ Vĩnh Phúc đã mở Lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

Kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 07/11/2017

ngày 02/11/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch số 8693/KH-UBND về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 18/10/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc. 26/10/2017

Chỉ số cải cách hành chính theo Quyết định này thay thế Chỉ số CCHC tại Quyết định 2260/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

UBND huyện Tam Đảo tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công huyện 20/10/2017

Thực hiện Quyết định 2082/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Nội vụ Vĩnh Phúc mở Lớp bồi dưỡng kỹ năng triển khai công tác cách hành chính năm 2017 12/10/2017

Thực hiện Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh, Ngày 11/10/2017 Sở Nội vụ Vĩnh Phúc đã mở Lớp bồi dưỡng kỹ năng triển khai công tác cải cách hành chính năm 2017

Kết quả khỏa sát sự hài lòng của người dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 10/10/2017

Thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh, Ngày 10/7/2017, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-SNV về Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công ở 4 lĩnh vực

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11