Hội nghị trực tuyến: Kinh nghiệm của Nhật Bản về cải cách hành chính tổ chức bộ máy chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương. 13/07/2017

Ngày 11/7, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức buổi thuyết trình "Kinh nghiệm của Nhật Bản về cải cách hành chính tổ chức bộ máy chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương".

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 31/05/2017

Chiều ngày 30/5/2017, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

Một số giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo 26/05/2017

Trong những năm qua công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Để đánh giá việc thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh một cách chính xác, khách quan

UBND tỉnh công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 12/05/2017

ngày 27/4/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1256/QĐ-UBND về việc công bố, xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2016 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị.

Sở Nội vụ Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Tổ quản trị Phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 11/05/2017

Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ quản trị quản trị Phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Nội vụ Vĩnh Phúc phối hợp với Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức Hội thi Thanh niên Vĩnh Phúc chung tay cải cách hành chính năm 2017 03/04/2017

Thực hiện Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 21/03/2017

Để Phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động đồng bộ, hiệu quả góp phần công khai, minh bạch các thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ phận một cửa các cấp.

Hội nghị trực tuyến triển khai đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 16/03/2017

Sáng 14/3, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 07/03/2017

Thực hiện Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

Kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 17/01/2017

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Nội vụ, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc đã được đẩy mạnh và đi vào nề nếp hơn so với trước

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5