Sở Nội vụ Vĩnh Phúc phối hợp với Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức Hội thi Thanh niên Vĩnh Phúc chung tay cải cách hành chính năm 2017 03/04/2017

Thực hiện Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 21/03/2017

Để Phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động đồng bộ, hiệu quả góp phần công khai, minh bạch các thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ phận một cửa các cấp.

Hội nghị trực tuyến triển khai đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 16/03/2017

Sáng 14/3, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 07/03/2017

Thực hiện Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

Kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 17/01/2017

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Nội vụ, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc đã được đẩy mạnh và đi vào nề nếp hơn so với trước

Nhìn lại một năm công tác cải cách hành chính 20/12/2016

Năm 2016, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt 6 nội dung về công tác cải cách hành chính (CCHC) theo quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ và theo Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh

Sở Nội vụ Vĩnh Phúc mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính năm 2016 05/12/2016

Thực hiện Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh, vừa qua Sở Nội vụ Vĩnh Phúc đã mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính năm 2016

Xây dựng thành phố thông minh tỉnh Vĩnh Phúc 29/11/2016

Cụm từ thành phố thông minh (smart city) hiện nay đang được các tỉnh quan tâm, một số tỉnh đang triển khai thực hiện, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang dự kiến xây dựng Đề án

Một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính nhằm cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh 04/11/2016

Ngày 17/8/2016, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 về Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”,

Tác động của cải cách hành chính đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 10/10/2016

Hiện nay, các doanh nghiệp và người dân trong tỉnh đánh giá các nội dung liên quan đến các tiêu chí thành phần trên như việc lao động trẻ không gắn bó với công việc, thường nhảy việc khiến các doanh nghiệp bị động và tốn kém trong tuyển dụng, đào tạo

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7