Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư 04/05/2022

Với các chính sách đầu tư thông thoáng, hấp dẫn và minh bạch, thời gian qua, Vĩnh Phúc luôn là điểm đến được ưu tiên lựa chọn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 28/04/2022

Ngày 14/04/2022 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc công bố, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 15/02/2022

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 10/02/2022

Ngày 24/01/2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 05/11/2021

Ngày 03 tháng 11 năm 2021, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025 22/10/2021

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2866/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh ban hành Văn bản quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức đơn vị hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh 10/09/2021

Ngày 06 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7729/UBND-TH1 về quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức đơn vị hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 12/08/2021

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Vĩnh Phúc xếp thứ 15 về Chỉ số cải cách hành chính, xếp thứ 6 về Chỉ sồ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 29/06/2021

Sáng ngày 24/6/2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc 17/06/2021

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc, Quy chế gồm 4 chương và 30 điều: Chương I: Quy định chung, Chương II: Công tác văn thư, Chương III: Công tác lưu trữ, Chương IV: Tổ chức thực hiện.

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11