Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

03/04/2019

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI ) được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức khảo sát lấy ý kiến ngẫu nhiên của người dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm 2018, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh bao gồm 8 chỉ số lĩnh vực nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu cụ thể về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh/thành phố. 08 chỉ số lĩnh vực nội dung gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử. Tổng số điểm tối đa để đánh giá chỉ số PAPI là 80 điểm và kết quả được xếp theo 4 nhóm gồm: Nhóm điểm cao nhất, trung bình cao, trung bình thấp và nhóm điểm thấp nhất.

Sáng ngày 02/4/2019, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam đã tổ chức công bố Chỉ số PAPI cấp tỉnh. Năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc đạt 45,07 điểm là tỉnh được xếp vào Nhóm có số điểm cao nhất và xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố, tăng 22 bậc so với năm 2017 (Năm 2017 xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố); trong 8 nội dung được đánh giá thì tỉnh Vĩnh Phúc có 02 nội dung được xếp vào nhóm có điểm số cao nhất, 03 nội dung được xếp vào nhóm có điểm số trung bình cao, 01 nội dung xếp vào nhóm có điểm số trung bình thấp, 02 nội dung xếp vào nhóm có điểm số thấp nhất.

Theo kế hoạch số 3634/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021, phấn đấu năm 2018  xếp hạng ở vị trí nhóm có điểm số trung bình cao; Như vậy, năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt kết quả vượt mục tiêu chung mà UBND tỉnh đã đề ra. Để đạt được kết quả trên là do cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh căn cứ kết quả công bố Chỉ số PAPI năm 2017, đã kịp thời tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3634/KH-UBND ngày 24/5/2018 về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021; các sở, ban, ngành, UBND các cấp đã nghiêm túc thực hiện và quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai kế hoạch của UBND tỉnh, đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo sự chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh./.

Lê Văn Tiện
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5