Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 01/04/2020

Để hỗ trợ kịp thời đối với những người bị cách ly y tế và giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ y, bác sỹ, lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch

Chính phủ ban hành Nghị định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 23/03/2020

Nhằm phòng chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật

Đổi mới đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 13/03/2020

Thực hiện đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương

Tuyển dụng giáo viên tiểu học và Trung học cơ sở năm 2020 27/02/2020

Thực hiện Công văn số 1044/UBND-TH1 ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2020, từ ngày 25/02/2020, UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch tuyển dụng giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2020

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài 21/01/2020

Ngày 20/11/2019 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.

Quy định mới của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 31/12/2019

Luật phòng, chống tác hại của bia, rượu đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên 03/12/2019

Ngày 26/11/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGD& ĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên

Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 29/11/2019

Ngày 08/10/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch 19/11/2019

Ngày 11/11/2019 Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu

Những điểm mới trong chính sách về bảo hiểm xã hội từ năm 2020 31/10/2019

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6