Những thay đổi về lương hưu, điều kiện hưởng lương hưu và trợ cấp một lần đối với người lao động theo Bộ luật lao động năm 2019 15/09/2020

Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 quy định về nghỉ hưu cao tuổi hơn đối với cán bộ, công chức 09/09/2020

Ngày 04/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 quy định về nghỉ hưu cao tuổi hơn đối với cán bộ, công chức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo. 03/09/2020

Ngày 25/8/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Chính phủ ban hành Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 27/08/2020

Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Bộ Nội vụ ban hành Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức 23/07/2020

Ngày 21/7/2020 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 06/07/2020

Thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, ngày 30/6/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 29/06/2020

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, ngày 24/6/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

Điểm mới về trình độ chuẩn của giáo viên và chính sách đối với nhà giáo theo Luật Giáo dục năm 2019 04/06/2020

Luật Giáo dục năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. Luật Giáo dục gồm 9 chương, 115 điều, có hiệu lực ngày 01/7/2020.

Các quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 25/05/2020

Để có căn cứ thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng đối với chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 17/04/2020

Ngày 25/11/2019 Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Theo đó, Luật có một số điểm mới như:

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7