Một số khó khăn vướng mắc trong triển khai, thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ

23/10/2011
Ngày 27/10/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Ngày 27/10/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Sau bốn năm triển khai thực hiện đa số cán bộ, công chức, viên chức nhận thức việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là phù hợp với việc thực hiện cải cách hành chính và chống các hiện tượng tiêu cực trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, phát huy năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.
 
Tuy nhiên đây là quy định mới, áp dụng đối tượng công chức, viên chức giữ vị trí công tác thuộc diện phải chuyển đổi; theo chỉ tiêu biên chế giao, một số cơ quan đơn vị chỉ có một công chức thực hiện chức danh công việc không có nguồn để thay thế. Do vậy cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.
 
Một số cán bộ, công chức, viên chức đã quen việc với công tác chuyên môn ở lĩnh vực cần được chuyên sâu, song đến thời hạn lại phải chuyển đổi cán bộ công chức, viên chức khác đảm nhiệm, sẽ ít có kinh nghiệm chuyên môn sâu và sẽ gặp khó khăn trong công tác, một số cơ quan, đơn vị còn nhầm lẫn giữa công tác luân chuyển cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác, chưa hình dung hết các công việc, vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.
 
Công chức lãnh đạo của một số ngành như: Kiểm lâm (Hạt trưởng, Hạt phó), ngành Quản lý thị trường (Đội trưởng, Đội phó) là những công chức được bổ nhiệm có thời hạn 5 năm nên việc muốn chuyển đổi địa bàn sau 3 năm theo quy định cũng khó thực hiện. Đối tượng này cần được chuyển đổi địa bàn nhưng lại không thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Chính phủ quy định trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Nghị định 158 có hiệu lực, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ ban hành văn bản quy định cụ thể danh mục các vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi trong các lĩnh vực, ngành, nghề quy định. Nhưng đến nay, một số Bộ, ngành chưa ban hành danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi. Do vậy, việc tổ chức thực hiện Nghị định này đối với địa phương còn gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện.
 
Để triển khai, thực hiện tốt Nghị định 158/2007/NĐ-CP trong thời gian tới các ngành, các cấp tổ chức đánh giá lại tình hình, kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; tiến hành rà soát vị trí trong các lĩnh vực thuộc danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Nghị định 158 để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, đơn vị./.
   Phí Lâm Hùng
  Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 6, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7