Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

18/07/2019

Ngày 01/7/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Đây là quy định cần thiết, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng và làm cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao trách nhiệm cá nhân trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.

Nội dung chủ yếu của Nghị định quy định về trách nhiệm giải trình, về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị, tổ chức…Nghị định cũng quy định về vị trí công tác và thời hạn chuyển đổi, trong đó nêu phương thức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác có quy định: việc chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương; chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Nghị định đã ban hành danh mục 119 vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi thuộc các lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, đơn vị và trực tiếp tiếp xúc giải quyết công việc như: tổ chức cán bộ, tài chính, ngân hàng, công thương, xây dựng, giao thông, y tế, văn hóa - thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, đầu tư và ngoại giao, tư pháp, lao động - thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đạo tạo, quốc phòng, công an, thanh tra và phòng chống tham nhũng.

Nghị định cũng quy định hình thức xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, nếu để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì tùy theo tính chất, mức độ của vụ, việc sẽ xử lý kỷ luật như sau:

-  Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp nhà nước thì bị xử lý kỷ luật bằng một trong những hình thức: khiển trách; cảnh cáo; cách chức.

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của tổ chức đó.

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Ngoài ra Nghị định cũng quy định về xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị như: Cảnh cáo đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lần đầu có hành vi bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó hoặc Cách chức đối với các vi phạm trên mà đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

Nội dung chi tiết Nghị định 59/2019/NĐ-CP theo tệp đính kèm.

Vũ Việt Tiến
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5