Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức

22/08/2019

Ngày 12/7/2019 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 546/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Theo đó, các thủ tục hành chínhvề lĩnh vực công chức, viên chức được quy định tại các Nghị định của Chính phủ số: 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012  về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Các Thông tư của Bộ Nội vụ số: 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010  quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 03/2015/TT-BNV ngày 10/03/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV; 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 quy định về chức danh nghề nghiệp vàthay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫnvề tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV; 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức có 09 thủ tục, cụ thể:

- Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chức có 05 thủ tục: thi tuyển công chức, xét tuyển công chức, tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, thi nâng ngạch công chức, xét tuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện.

- Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vựcviên chức có 04 thủ tục: thi tuyển viên chức, xét tuyển viên chức, xét tuyển đặc cách viên chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/7/2019 và thay thế Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

Như vậy thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chức, viên chức đã giảm 01 thủ tục so với quy định trước đây, quy định mới đã bãi bỏ thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng.

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được nêu tại Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 theo tệp đính kèm./.

Vũ Việt Tiến
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5