Hội nghị triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV

01/10/2019

Ngày 24/9/2019, Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Công chức, Viên chức Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Tập huấn Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.  

Dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo phụ trách Văn phòng, phòng Tổ chức cán bộ và chuyên viên phụ trách công tác cán bộ, chế độ chính sách thuộc sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các trường Cao đẳng thuộc tỉnh, các Hội cấp tỉnh; lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.  

Tại Hội nghị các học viên được đồng chí Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng vụ Công chức viên chức Bộ Nội vụ phổ biến một số điểm mới của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung 19 nội dung của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, 20 nội dung của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và 05 nội dung của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Thông tư 03/2019/TT-BNV đã sửa đổi 07 nội dung của Thông tư số 13/2010/TT-BNV; 07 nội dung của Thông tư số 12/2012/TT-BNV; 04 nội dung của Thông tư số 15/2012/TT-BNV; 03 nội dung của Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP . Bên cạnh đó, Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các học viên thảo luận, trao đổi nghiệp vụ về công tổ chức, cán bộ.

Thông qua hội nghị triển khai các đồng chí lãnh đạo, phòng, ban, công chức, viên chức phụ trách và làm trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị nắm bắt được những nội dung mới, những quy định hiện hành để triển khai tốt công tác tổ chức cán bộ của đơn vị mình trong thời gian tới./.

Đinh Thị Hồng Vân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 9, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10