Quy định mới của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

31/12/2019

Luật phòng, chống tác hại của bia, rượu đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Theo đó, Luật đã quy định điều cấm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trong các quy định nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia Luật quy định cụ thể 13 hành vi như: Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia; điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên …

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quy định tại Khoản 5 Điều 5 đối với hành vi nghiêm cấm “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập”.

Đây là lần đầu tiên quy định nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ giữa giờ được đưa vào trong Luật.  Trước đó tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai các văn bản thực hiện đến các cơ quan, đơn vị của tỉnh nhằm nâng cao ý thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức như: Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 11-CT/TU ngày 18/10/2012 về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND về việc quy định cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; Quyết định số 3569/QĐ-CT ngày 05/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy chế công sở tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3795/UBND-TH1 ngày 10/06/2016 của UBND về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm kỷ cương, tác phong, thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định về việc cấm uống rượu, bia gần đây cũng đã được Thủ tướng chính phủ chỉ đạo tại  Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, Thủ tướng yêu cầu: Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực.

 

Từ những quy định trên, có thể thấy việc cấm công chức uống rượu bia đã được luật hóa sẽ có tác động tới thói quen của công chức trong việc thực hiện văn hóa nơi công sở, vừa chấn chỉnh được kỷ luật, kỷ cương công vụ, vừa là giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí./.

Vũ Việt Tiến
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11