Thực hiện xét duyệt chế độ chính sách 6 tháng đầu năm 2009 09/08/2009

Cùng với việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu từ 540.

Thực hiện điều chỉnh lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP của Chính phủ 06/08/2009

Thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung, ngay sau khi có Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã triển khai đến các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị thực hiện điều chỉnh lương cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và cán bộ, công chức cấp xã, giáo viên mầm non, cán bộ y tế cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn cán bộ lãnh đạo 04/08/2009

Ngày 29/7/2009, để kiện toàn cơ cấu tổ chức một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn một số chức danh cán bộ lãnh đạo, cụ thể: 1.

Sở Thông tin và Truyền thông kiện toàn bộ máy tổ chức 08/07/2009

Tháng 4/2008 Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá, thể thao và du lịch.

Những nội dung mới của Luật cán bộ, công chức năm 2008 01/07/2009

Ngày 13/11/2008, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XII thông qua Luật Cán bộ, công chức (CBCC) thay thế Pháp lệnh CBCC nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xây dựng một nền hành chính trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với xu hướng chuyển đổi sang nền hành chính phục vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế.

Sẽ có nghị định quy định về 5 nhóm đối tượng công chức 16/06/2009

Bộ Nội vụ vừa hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định Quy định những người là công chức trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

Sẽ sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với CBCCVC

Sẽ sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với CBCCVC 25/05/2009

 Sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương đối với CBCCVC - Ảnh minh họa Ngày 5/5, Thủ tướng Chính phủ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước, trong quý II/2009, nghiên cứu, xây dựng các Đề án, các văn bản sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang.

Khảo sát về công tác đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ, công chức tại Philipines 19/05/2009

Thực hiện Nghị Quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; Sở Nội vụ đã tổ chức Đoàn cán bộ đi công tác tại Philipines theo Quyết định số 1102/QĐ-CT ngày 20/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh do ông Nguyễn Thanh Chính - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn.

Vài nét về cơ chế quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Vĩnh Phúc 21/04/2009

Tính từ năm 1998, qua nhiều lần sửa đổi và bổ sung, đến nay hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng viên chức do Trung ương ban hành đã tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh.

Đào tạo bổ sung đội ngũ bác sỹ cho ngành Y tế 30/03/2009

Thực hiện Quyết định số 57/2008/QĐ-UB ngày 6/11/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy định thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch số 5189KH-UBND ngày 21/11/2008 của UBND tỉnh về đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CB,CC,VC của tỉnh giai đoạn 2008 -2015; Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Y tế làm việc với Trường Đại học Y Hà Nội để ký hợp đồng đào tạo bác sỹ hệ chính quy cho tỉnh năm 2008.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5