Đánh giá việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã 25/08/2008

Sau Nghị quyết Trung ương V (khoá IX) và Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2003, hệ thống văn bản quy định đối với đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC) cấp xã, trong đó có Nghị định số 121/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ chính sách đối với CB, CC cấp xã được ban hành.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở 25/08/2008

Chính quyền cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 25/08/2008

Thực hiện các quy định của Bộ Nội vụ về việc giải quyết chế độ chính sách 6 tháng đầu năm 2008, Sở Nội vụ đã thẩm định và phân cấp thẩm định xét duyệt các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh đảm bảo kịp thời, chính xác.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7