Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài 21/01/2020

Ngày 20/11/2019 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.

Quy định mới của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 31/12/2019

Luật phòng, chống tác hại của bia, rượu đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên 03/12/2019

Ngày 26/11/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGD& ĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên

Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 29/11/2019

Ngày 08/10/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch 19/11/2019

Ngày 11/11/2019 Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu

Những điểm mới trong chính sách về bảo hiểm xã hội từ năm 2020 31/10/2019

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 14/10/2019

Ngày 12/8/2019 Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch 01/10/2019

Ngày 9/9/2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV 01/10/2019

Ngày 24/9/2019, Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Công chức, Viên chức Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Tập huấn Nghị định số 161/2018/NĐ-CPngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư 20/09/2019

Ngày 2/8/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5