Quy định mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 12/06/2017

Ngày 24/4/2017 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý 08/06/2017

Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng”

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017 23/03/2017

Ngày 16/03/2017 Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 455/KH-SGTVT về việc tuyển dụng viên chức thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2017.

Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non năm 2017 20/01/2017

Căn cứ Luật Viên chức ngày 29/11/2010; Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế 17/01/2017

Ngày 06/01/2017 Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2016. 23/12/2016

Ngày 21/12/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh phúc ban hành Kế hoạch số 53/KH-SKHĐT về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 đối với Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển

Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 29/11/2016

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2016. 18/11/2016

Ngày 14/11/2016 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 86/KH-SVHTTDL về việc tuyển dụng viên chức năm 2016. Chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng như sau:

UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức đeo thẻ trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ 28/10/2016

Ngày 26/10/2016 UBND tỉnh ban hành văn bản số 7581/UBND-TH1 yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7