Về việc triển khai xây dựng đề án xác định vị trí việc làm thí điểm tại một số sở, ngành, UBND cấp huyện

10/06/2013
Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh về Xây dựng Đề án xác định vị trí vịêc làm thí điểm tại một số sở, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị trực thuộc, ngày 16/5/2013 Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai các nội dung liên quan đến việc xây dựng Đề án này. Dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của 7 đơn vị chọn làm thí điểm năm 2013 và thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức và xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc.

Xây dựng đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ Quy định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu công chức là vấn đề mới khó khăn dothực tế trong nhiều năm việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức chủ yếu dựa vào thâm niên, kinh nghiệm công tác, tình trạng công chức, viên chức làm trái ngành, trái nghề so với chuyên môn đào tạo là phổ biến. Vì vậy, rất cần sự quan tâm của lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố trong chỉ đạo, triển khai xây dựng Đề án tại đơn vị.

Theo kế hoạch đến tháng 8/2013, các sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai thí điểm sẽ hoàn thành Đề án, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.
Thu Hằng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12