Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19

01/04/2020

Để hỗ trợ kịp thời đối với những người bị cách ly y tế và giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ y, bác sỹ, lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, ngày 29/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP quy định về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:

- Chế độ đối với các đối tượng là người Việt Nam, người nước ngoài đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp) gồm: hỗ trợ về tiền ăn, các khoản được cấp không thu tiền và các khoản hỗ trợ đối với các trường hợp cách ly y tế tập trung mà bị mắc các bệnh phải khám, điều trị.   

- Chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, chống dịch và tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ.

Các chế độ đặc thù này được thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Các chế độ khác không được quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Các đối tượng tham gia chống dịch COVID-19 đã hưởng chế độ phụ cấp theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch thì được truy lĩnh phần tăng thêm (nếu có) tương ứng với mức phụ cấp quy định tại Nghị quyết này kể từ ngày hưởng chế độ phụ cấp chống dịch theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

Đối tượng được giao thường trực chống dịch 24/24 giờ thì thời điểm hưởng phụ cấp thường trực 24/24 giờ kể từ ngày tiếp nhận ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên nhưng không được sớm hơn ngày xảy ra dịch bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 1/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến hết ngày công bố là hết dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Nội dung chi tiết của Nghị quyết được đăng tải kèm theo).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 29/3/2020.

Nguyễn Thị DIệu Linh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5