Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 quy định về nghỉ hưu cao tuổi hơn đối với cán bộ, công chức

09/09/2020

Ngày 04/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 quy định về nghỉ hưu cao tuổi hơn đối với cán bộ, công chức. Tại Điều 1 Nghị định sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 53/2015/NĐ-CP đối với các chức vụ: Phó Trưởng ban các Ban Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và bổ sung điểm 1 khoản 1 Điều 2 Nghị định số 53/2015/NĐ-CP đối với các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số.

Nghị định số 104/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/9/2020. 

Nội dung cụ thể Nghị định được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Vũ Việt Tiến
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

 

File đính kèm

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7