Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn triển khai một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức

09/12/2020

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, ngày 8/12/2020 Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Vụ Công chức, viên chức - Bộ Nội vụ mở lớp tập huấn, triển khai một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tới dự và phổ biến các nội dung hội nghị có bà Lê Minh Hương - Phó Vụ trưởng Vụ công chức, viên chức - Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Xuân Tự - Chuyên viên Cao cấp Vụ công chức, viên chức - Bộ Nội vụ. Thành phần tham dự hội nghị gồm Lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp và công chức của Sở Nội vụ.


Khai mạc lớp tập huấn

Tại hội nghị, bà Lê Minh Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức Bộ Nội vụ đã truyền đạt các nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu và các văn bản khác có liên quan. Đồng thời, đại diện Vụ Công chức, viên chức đã hướng dẫn, trao đổi, giải đáp các câu hỏi, vướng mắc về các quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.  


Bà Lê Minh Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức truyền đạt các nội dung tại Hội nghị
.

Trong giai đoạn đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy hiện nay, việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được tất cả các cấp, các ngành quan tâm, triển khai thực hiện đúng các quy định. Vì vậy, lớp tập huấn lần này nhằm bổ sung kiến thức, kinh nghiệm, giúp cho công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đạt hiệu quả./.

Vũ Việt Tiến
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6