Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN tại chính quyền địa phương

06/10/2021

Ngày 30/9/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương, cụ thể:

1. Đối với danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương có 05 vị trí:

- Vị trí làm công tác thanh tra;

- Vị trí làm công tác tiếp công dân;

- Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng;

- Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

2. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 năm đến 05 năm, (quy định cũ tại Thông tư số 10/2014/TT-TTCP là 5 năm “đủ 60 tháng”).

Thông tư số 03/2021/TT-TTCP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2021 và thay thế Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi./.

Vũ Việt Tiến
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 11, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11