Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018

22/01/2018

Ngày 19/01/2018, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2017 triển khai phương hướng nhiệm vụ 2018 và sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg  ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020.


Ông Nguyễn Đức Tẩm – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao cờ thi đua
của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các đơn vị xuất sắc năm 2017

Trong năm 2017, Hội Khuyến học đã đại hội nhiệm kỳ mới, kiện toàn bộ máy tổ chức. Hội được đánh giá là năm hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra như: tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời; giúp đỡ, hỗ trợ một số nhà trường, địa phương có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là chương trình tiếp sức em tới trường vì em hiếu học tiếp tục được triển khai thành công nhằm giúp đỡ các em nghèo đang gặp khó khăn, tạo điều kiện để các em có niềm tin, phấn khởi tới trường học tập. Năm 2017,  Hội Khuyến học tỉnh đã hỗ trợ số tiền 1,98 tỷ đồng của các tổ chức xã hội từ thiện cho học sinh nghèo hiếu học, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình nghèo, học sinh trường DTNT tỉnh… Công tác phát triển hội viên cũng được Hội chú trọng, đến nay đã có trên 267 nghìn hội viên, chiếm khoảng 24% dân số toàn tỉnh.

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2018 Hội Khuyến học tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời trong toàn tỉnh trong năm 2018; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên của Hội trong hỗ trợ học sinh nghèo, khen thưởng, vinh danh học sinh và người lao động giỏi trong mọi lĩnh vực, mọi lứa tuổi; Phối hợp với tổ chức PAMWF tổ chức tốt việc nuôi dưỡng tập trung cho học sinh tại Trung tâm hy vọng Lập Thạch và học sinh mới được tuyển chọn và Trung tâm bảo trợ Sao Mai.

Nguyễn Mạnh Hùng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10