Bộ Nội vụ công bố dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

18/04/2018

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo tờ trình Nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, đối với 17 sở đang tổ chức thống nhất trong cả nước hiện nay, Bộ Nội vụ đề xuất chia thành ba nhóm.

Nhóm thứ nhất là 07 sở được đề xuất giữ nguyên nhằm bảo đảm ổn định và phát huy hiệu quả của mô hình tổ chức sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực hoặc sở tham mưu quản lý chuyên ngành, chuyên sâu có tính ổn định cao. Đó là các sở: Nội vụ; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND cấp tỉnh (Riêng Văn phòng UBND cấp tỉnh, nếu thực hiện thí điểm hợp nhất với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung theo Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017).

Nhóm thứ hai là 04 sở được quy định theo hướng giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp giữ ổn định hoặc hợp nhất, bao gồm các sở: Kế hoạch và Đầu tư với Tài chính; Giao thông vận tải với Xây dựng.

Nhóm thứ ba là 06 sở cũng được đề xuất UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định việc giữ ổn định hoặc sáp nhập để phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương, gồm các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Công thương; Thông tin và Truyền thông với Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ với Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất quy định đối với 04 sở đặc thù, chuyên ngành không được tổ chức thống nhất giữa các địa phương, trong đó có Sở Quy hoạch – Kiến trúc thuộc UBND TP Hà Nội và TP HCM; 03 sở khác do Chính phủ quy định tiêu chí thành lập là Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch (căn cứ vào tiêu chí, các tỉnh chủ động thành lập hoặc không).

Nội dung dự thảo của Chính phủ được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6