Về việc đổi tên Trung tâm Y tế thị xã Phúc Yên thành Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên

25/06/2018

Căn cứ Nghị quyết số 484/NQ-UBTVQH14 ngày 07/02/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;

 

 

Ngày 21/6/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Y tế thị xã Phúc Yên thành Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên.

Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên là đơn vị sự nghiệp Y tế hạng III trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Trụ sở đặt tại Phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc UBND tỉnh ban hành kịp thời quyết định đổi tên của Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên là cơ sở pháp lý quan trọng để Trung tâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo đúng quy phạm pháp luật hiện hành.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11