Về việc đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc thành Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc

26/06/2018

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ngày 21/6/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc thành Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc.

Bệnh viện Y Dược cổ truyền là đơn vị sự nghiệp Y tế hạng II trực thuộc Sở Y tế, là bệnh viện chuyên khoa về Y Dược cổ truyền của tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định

Trụ sở: Đặt tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc UBND tỉnh ban hành kịp thời quyết định đổi tên của Bệnh viện Y Dược cổ truyền là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5