Quyết định về việc cho phép thành lập Câu lạc bộ xe đạp Vĩnh Yên Xanh

24/09/2018

Ngày 7/9/2018 Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 432/QĐ-SNV về việc cho phép thành lập Câu lạc bộ xe đạp Vĩnh Yên Xanh.

Câu lạc bộ xe đạp Vĩnh Yên Xanh là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên về lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ. Câu lạc bộ xe đạp Vĩnh Yên Xanh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Nội dung cụ thể của Quyết định được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Hải Định
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6