Đoàn công tác liên ngành - Bộ Tư pháp làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc

19/07/2019

Sáng ngày 19/7 tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn công tác liên ngành - Bộ Tư pháp do đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc nhằm kiểm tra công tác xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc về phía tỉnh có đồng chí Vũ Chí Giang- Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.


Đoàn công tác liên ngành của Bộ Tư pháp tại buổi làm việc

Trong thời gian qua UBND tỉnh Vĩnh Phúc luôn dành sự quan tâm cho công tác kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo kịp thời việc xử lý văn bản trái pháp luật ngay sau khi có văn bản kiểm tra theo thẩm quyền hoặc tự kiểm tra. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 06 văn bản có nội dung trái pháp luật, trong đó có 04 văn bản về lĩnh vực xây dựng; 01 lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, 01 văn bản về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; trên cơ sở đó, các cơ quan, cá nhân có liên quan đến việc tham mưu văn bản trái pháp luật đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc xử lý các văn bản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó, đề các Bộ, Ngành, nhất là Bộ Tư pháp quan tâm, giúp tỉnh thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; có hướng dẫn cụ thể trong việc xác định trách nhiệm, xử lý đối với các  cơ quan, cá nhân ban hành văn bản trái pháp luật... 


Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tại buổi làm việc

Tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Phan Chí Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; quan tâm chỉ đạo xử lý kịp thời đúng quy định các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện và các văn bản có kết luận kiểm tra của Cục Kiểm tra văn bản QPPL; Đề nghị Sở Tư pháp làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL...

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11