Về đổi tên và quy định cơ cấu tổ chức của 03 Trung tâm trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 06/05/2015

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chương trình trao tặng máy trợ thính, xe đạp cho trẻ em mồ côi nghèo học giỏi 21/04/2015

Nhân kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2015, tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Vĩnh Phúc

Về quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên & Môi trường và 02 Chi cục trực thuộc Sở 15/04/2015

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11