Đại hội Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 09/07/2019

Sáng 04/7/2019, Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quyết định Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc 21/06/2019

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Yên Lạc lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024 17/05/2019

Sáng ngày 10/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Yên Lạc, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Yên lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quyết định Sáp nhập Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng thành Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc 08/05/2019

Thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định Đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc 03/04/2019

Thông báo số 1328-TB/TU ngày 09/07/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Hội Nông dân tỉnh.

Quyết định Tổ chức lại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Vĩnh Phúc thành Trung tâm Kiếm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc 01/04/2019

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ, quy định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Quyết định về việc giải thể Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Vĩnh Phúc 08/03/2019

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chưc, hoạt động và quản lý hội

Đại hội Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024 05/03/2019

Sáng ngày 05/3/2018 tại Hội trường Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô, Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Quyết định Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc 18/02/2019

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7