Về quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc 08/07/2015

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-UB ngày 15/6/2015 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Về quy định vị trí, chức năng của Ban Thi đua- Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ 30/06/2015

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Một số nội dung về công tác Hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 12/06/2015

Thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Về đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc thành Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tỉnh Vĩnh Phúc 28/05/2015

Thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Về đổi tên và quy định cơ cấu tổ chức của 03 Trung tâm trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 06/05/2015

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chương trình trao tặng máy trợ thính, xe đạp cho trẻ em mồ côi nghèo học giỏi 21/04/2015

Nhân kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2015, tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Vĩnh Phúc

Về quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên & Môi trường và 02 Chi cục trực thuộc Sở 15/04/2015

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7