Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

24/06/2020

Sáng 23/06/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự Đại hội có Giáo sư, Viện sỹ, Tiến sỹ khoa học Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; về phía tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố của tỉnh cùng 200 đại biểu.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã kết nạp mới được 04 Hội thành viên, thành lập mới 02 Trung tâm, đến nay Liên hiệp Hội có 24 Hội thành viên, 04 Trung tâm trực thuộc với tổng số trên 20.000 hội viên. Với chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, trong 05 năm qua Liên hiệp Hội đã triển khai, thực hiện 35 nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội, điển hình: Tư vấn phản biện Đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, Đề án phát triển giao thông nông thôn, Đề án quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế, Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường… 03 đề tài ứng dụng, 01 dự án khoa học, tổ chức thành công 05 Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng kết quả đạt 03 giải Nhì, 02 giải Ba, 02 giải Khuyến khích; 03 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật với 261 giải pháp tham dự kết quả đạt 04 giải Nhất, 13 giải Nhì, 27 giải Ba, 42 giải Khuyến khích… Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, đào tạo, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, công tác xây dựng, củng cố, phát triển, kiện toàn Ban Chấp hành, chức danh lãnh đạo được Liên hiệp Hội quan tâm, chú trọng, triển khai kịp thời đảm bảo chất lượng, hiệu quả; các Hội thành viên, hội viên, đội ngũ trí thức, các nhà khoa học đã tích cực đóng góp trên nhiều lĩnh vực nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế tri thức vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho 10 cá nhân, tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 05 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật và sự phát triển của Liên hiệp Hội.


Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019 được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nguyễn Hải Định
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7