Chính phủ ban hành Nghị định Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

09/10/2020

Ngày 07/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2020/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2020 và thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp.

Nội dung cụ thể Nghị định số 120/2020/NĐ-CP được đăng tải trên website Sở Nội vụ

Trần Hoàng Sơn
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 11, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12