Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 24/09/2020

Sáng 24/09/2020, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

UBND tỉnh Quyết định quy định vị trí, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 07/09/2020

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021

Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 27/08/2020

Sáng 27/08/2020, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

UBND tỉnh Quyết định tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm Năng lượng, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại thành Trung tâm Phát triển công thương trực thuộc Sở Công thương 17/08/2020

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Y tế vào Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 03/08/2020

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020) 13/07/2020

Sáng 10/07/2020, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam.

Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 24/06/2020

Sáng 23/06/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự Đại hội có Giáo sư, Viện sỹ, Tiến sỹ khoa học Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Về việc giải thể Ban Quản lý khu du lịch Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 19/06/2020

Thực hiện Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017

UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định Tổ chức lại Ban Quản lý di tích tỉnh Vĩnh Phúc và Bảo tàng tỉnh thành Bảo tàng Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/05/2020

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương

UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định Giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh 17/04/2020

Ngày 06 tháng 04 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 825/QĐ-UBND về giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7