Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2021 12/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 và Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. 13/08/2021

Ngày 11/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Công văn số 6876/UBND-TH1 về việc Triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 11/03/2021

Ngày 03/3/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 506/QĐ-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 (Lớp 2) 23/09/2020

Sáng ngày 23/9/2020, tại Đoàn An dưỡng 18 – T50, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc. Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia mở lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2020 31/07/2020

Ngày 31/7/2020, tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2020

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ năm 2020 22/07/2020

Sáng ngày 21/7/2020, tại Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia mở lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính năm 2020 15/06/2020

Sáng ngày 15/6/2020, tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2020.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 17/02/2020

Ngày 21/01/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Sở Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về Tôn giáo cho công chức cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 26/11/2019

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020”

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6