Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính năm 2020 15/06/2020

Sáng ngày 15/6/2020, tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2020.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 17/02/2020

Ngày 21/01/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Sở Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về Tôn giáo cho công chức cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 26/11/2019

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020”

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn tuyên truyền về Bảo vệ môi trường cho công chức, viên chức, nhân viên ngành Nội vụ năm 2019 26/11/2019

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 29/KH-CCBVMT-SNV ngày 21/10/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho công chức, viên chức, nhân viên năm 2019.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý chính quyền cơ sở cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 26/08/2019

Sáng ngày 23/8/2019 tại Khách sạn Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức mở lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý chính quyền cơ sở

Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh mở lớp bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc đạo Phật trên địa bàn tỉnh năm 2019. 20/08/2019

Sáng ngày 16/8/2019, tại chùa Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh mở lớp bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc đạo Phật trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn 31/07/2019

Thực hiện Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2019. 01/07/2019

Sáng ngày 28/6/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức lớp bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, giao tiếp ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2019. 12/06/2019

Sáng ngày 12/6/2019 tại Khách sạn Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Học viện hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, giao tiếp ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5